PRAVILNIK SPLETNIH NAGRADNIH IGER PODJETJA HERBANA D.O.O.

 
 

ORGANIZATOR

Nagradne igre se odvijajo na družbenih omrežji Facebook in Instagram v lastništvu podjetja Herbana d.o.o. Nobena od nagradnih iger ni v nobeni povezavi, sponzorirana ali organizirana s strani Facebooka (Meta), ki tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z nagradnimi igrami. Nagradne igre se lahko odvijajo tudi na drugih medijih (blogi, forumi, itd). Organizator nagradnih iger je podjetje Herbana d. o. o., ki nagradne igre izvaja z namenom promocije izdelkov.

 

SPLETNA MESTA NAGRADNIH IGER

 

POTEK, SODELOVANJE IN TRAJANJE

Potek, sodelovanje in trajanje posamezne nagradne igre je opredeljeno vsakokrat posebej in jasno zapisano v objavi na družbenih omrežjih, ki se nanaša na posamezno nagradno igro. Večinoma je potrebno odgovoriti na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpisati obvezne podatke (ime, e-naslov).
 

IZBOR IN OBVEŠČANJE NAGRAJENCA TER PREVZEM NAGRADE

Izbor nagrajenca je lahko naključen s pomočjo spletnega orodja ali pa ga po svoji presoji izberejo pristojni v podjetju Herbana d.o.o. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem. Izbor (ter kriteriji, če ne gre za naključen izbor) je opredeljen za vsako nagradno igro posebej, in sicer v objavi na družbenih omrežjih, ki se na to igro nanaša, ali v zapisu na Herbana blogu. Nagrajenec bo o nagradi obveščen v zasebnem sporočilu in odgovoru na njegov komentar. Nagrajenec nagrado prejme po pošti ali na drugačen način, če je tako dogovorjeno.
 

IZPLAČILO NAGRADE V GOTOVINI IN PRENOS NAGRADE

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.
 

ODGOVORNOST

Podjetje Herbana d.o.o., kot organizator nagradnih iger, ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo izžrebana kot nagrajenec. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
 

AKONTACIJA DOHODNINE

Nagrade so vedno vredne manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.
 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Herbana d. o. o., se zavezuje, da bo osebne podatke, ki jih bodo podali sodelujoči, varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Prav tako s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). Z sodelovanjem v nagradni igri dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene. Za uveljavitev svojih pravic in obveznosti iz omenjenega zakona, lahko sodelujoči kontaktirajo podjetje Herbana d.o.o. preko elektronskega naslova ali kontaktnega obrazca.
 
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
 

DOVOLJENJE ZA OBJAVO

Vsi sodelujoči v katerikoli nagradni igri se strinjajo, da lahko Herbana d.o.o. na svoji spletni strani in na družbenih omrežjih objavi njihovo ime, pod katerim so sodelovali v nagradni igri.
 

PREKLIC SODELOVANJA

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja.
 

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na družabnih omrežjih ali na spletni strani podjetja Herbana d.o.o.
 
 
Ta pravilnik nagradnih iger podjetja Herbana d.o.o. je veljaven od 1.1.2022 do preklica oz. do sprejema novih splošnih pogojev.